Nasza działalność

 

1) Pomagamy opracować wymagane ustawą gminne i powiatowe dokumenty z zakresu polityki społecznej. Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przygotowujemy też inne dokumenty, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez samorządy.

2) Prowadzimy  Punkt Informacyjny umożliwiający uzyskanie nieodpłatnych porad z zakresu tworzenia dokumentów strategicznych. Oferta Punktu skierowana jest do tych pracowników pomocy społecznej, którzy z uwagi na brak w budżecie samorządu środków finansowych pozwalających na opracowanie dokumentów strategicznych przy udziale ekspertów zewnętrznych, mierzą się z tym zadaniem sami. Punkt umożliwia uzyskanie  odpowiedzi na nurtujące pytania, które pojawiają się na różnych etapach tworzenia dokumentów, rozstrzygnięcie wątpliwości, otrzymanie porady czy wskazówki.

3) Redagujemy, pod nazwą „Polityka i pomoc społeczna w newsach”, na bieżąco aktualizowany, informator zawierający najważniejsze wiadomości z zakresu polityki i pomocy społecznej. Informujemy o nowych aktach prawnych, konferencjach i szkoleniach adresowanych do kadr pomocy społecznej, upowszechniamy działalność organizacji pozarządowych w sferze pomocy społecznej.

4) Popularyzujemy na portalach społecznościowych ideę dobrej starości. Pomagamy wypracować nowy, pozytywny wizerunek osób starszych i podkreślać zalety komunikacji między pokoleniami.