Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny

Celem Punktu Informacyjnego jest wspieranie pracowników samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, w szczególności pracowników pomocy społecznej, w procesie przygotowywania dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej, wśród nich: strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wspierania rodziny, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy programu przeciwdziałania narkomanii.

W dokumentach tych, na podbudowie rzetelnej diagnozy, formułuje się cele strategiczne i operacyjne, a następnie kierunki działania, wskazuje się ich realizatorów i źródła finansowania, określa czas realizacji oraz wskaźniki monitoringowe służące ocenie stopnia wdrożenia dokumentów. Nadto, w przypadku strategii, konieczne jest określenie jej ram finansowych oraz przedstawienie prognozy zmian, jakie ma przynieść realizacja dokumentu.

Oferta Punktu skierowana jest do tych pracowników pomocy społecznej, którzy z uwagi na brak w budżecie samorządu środków finansowych pozwalających na opracowanie dokumentów strategicznych przy udziale ekspertów z zewnątrz, mierzą się z tym zadaniem sami. Punkt umożliwia uzyskanie nieodpłatnie odpowiedzi na nurtujące pytania, które pojawią się na różnych etapach tworzenia dokumentów, rozstrzygnięcie wątpliwości, otrzymanie porady czy wskazówki.

Bezpłatne konsultacje dostępne są za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: centrum.wss@gmail.com) i telefonicznie (pod numerem 504 441 445) dla zainteresowanych z całego kraju.