O strategii rozwiązywania problemów społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, którą dla Państwa przygotowujemy jest dokumentem szczególnym. Przede wszystkim jest umocowana w lokalnych realiach, dopasowana do istniejących warunków zewnętrznych i możliwości gminy, a zarazem otwarta na zmieniającą się rzeczywistość. Jest działaniem, drogą do celu.

W opracowaniu bardzo dokładnie wskazujemy adresatów planowanych działań, prezentujemy kwalifikacje, umiejętności i możliwości realizatorów strategii, a także kreślimy płaszczyzny możliwej współpracy. Wskazujemy instytucje, które będą działać i współdziałać na rzecz realizacji celów strategicznych.

Dokument jest opracowywany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pozostaje w zgodności z założeniami dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej, przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. Umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.